شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

ناشناس.

+ هيچ کس نـفهميـــــد که « زلـيخـــــــا » مــَـــــــــرد * بـود ....!! ميــــداني چــــــــــــرا * ؟؟؟ مـــــردانـــگي * ميــخواهـــــد! مــــــــاندن ، پــاي عشــــــقي که مـُـــدام تـو را پـــس ميــــزنــد.... *.
mp3 player شوکر
ناشناس.
رتبه 0
0 برگزیده
467 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top